Harmonogram wykładów Dziekańskich

Wykład I /10.10.2019/

Artur Steiner: Community resilience in Scotland – evidencing policy, research and practic

 Wykład II /19.11.2019/

Marek Śliboda: Wysoka świadomość i partnerstwo zamiast hierarchii i nakazów, czyli jak budujemy niezwykłą firmę Marco - Making things unique

 

Wykład III /10.12.2019/

Ks. Marcin Iżycki: Dobroczynnośc a biznes - wielokierunkowy transfer wartości