Podanie o realizację zajęć dydaktycznych w ramach innych aktywności dydaktycznych:

 

Dokumenty:

1.      Podanie kierowane do Dziekana Kolegium Studiów z uwzględnieniem:

  • danych opiekuna merytorycznego aktywności dydaktycznych;
  • informacje na temat realizowanej aktywności dydaktycznej;
  • daty realizacji aktywności dydaktycznych;
  • informacje dotyczące tematu, ilości godzin bezpośredniego kontaktu oraz proponowanych punktów
    ECTS w ramach aktywności;
  • informacji na temat odpłatności (osobne podanie o pokrycie środków składane jest do Prorektora ds.
    Edukacji i Internacjonalizacji lub Kuratora Kierunków płatnych);
  • opinia Kuratora Kierunku.

2.      Sylabus do wykładu

3.      Lista zapisanych studentów

 

         Po zakończonym wykładzie należy dostarczyć:

4.      Aktualną listę studentów wraz z ocenami

5.      Certyfikaty dla uczestników.

 

          Termin składania wniosku: 14 dni przed realizacją zajęć.

          O realizacji zajęć dydaktycznych należy powiadomić Dział Planowania Dydaktyki.