Podanie o realizację zajęć dydaktycznych w ramach wykładów swobodnego wyboru:

 

Dokumenty:

1.      Podanie kierowane do Dziekana Kolegium Studiów z uwzględnieniem:

  • danych osoby wygłaszającej;
  • danych osoby zapraszającej;
  • daty realizacji zajęć dydaktycznych;
  • informacji dotyczącej tematu, ilości godzin i proponowanych punktów ECTS w ramach wykładu;
  • informacji na temat odpłatności (osobne podanie o pokrycie środków składane jest do Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji lub Kuratora Kierunków płatnych);
  • opinia Kuratora Kierunku.

2.      Sylabus do wykładu.

3.      Krótka biografia wykładowcy.

4.      Lista zapisanych studentów.

         Po zakończonym wykładzie należy dostarczyć:

5.      Aktualną listę studentów wraz z ocenami.

6.      Certyfikaty dla uczestników.

 

         Termin składania wniosku: 14 dni przed realizacją zajęć.

         O realizacji zajęć dydaktycznych należy powiadomić Dział Planowania Dydaktyki.