Kompetencje Prodziekanów w zakresie obsługi studentów

dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE

kierunki:
Zarządzanie,
Analityka gospodarcza,
Informatyka,
Informatyka i ekonometria

oraz obsługa spraw związanych z praktykami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)

dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

kierunki:
Ekonomia,
Logistyka w biznesie,
Logistyka

oraz koordynowanie działań związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia

dr Anna Kuzior

kierunki:
Finanse i rachunkowość
(I stopień, specjalności prowadzone w języku polskim),
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
Gospodarka i zarządzanie publiczne,
Rachunkowość i podatki,
Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Bezpieczeństwo w biznesie

oraz

  • obsługa spraw związanych z wyjazdami studentów UE w Katowicach na studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych (studenci wyjeżdżający z wszystkich kierunków)
  • obsługa spraw związanych z programem Transekonomik (wszystkie kierunki)
  • obsługa spraw związanych z programem Tutoringu akademickiego (wszystkie kierunki)

dr Mirosława Malinowska

oraz

  • obsługa spraw związanych z przyjazdami studentów na studia krótkoterminowe w UE w Katowicach w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych

  • koordynowanie działań związanych z promocją Szkoły Studiów I i II stopnia

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

kierunki:
Przedsiębiorczość i finanse,
Gospodarka miejska i nieruchomości,
Finanse i rachunkowość
(II stopień, specjalności prowadzone w języku polskim oraz Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA))

oraz obsługa spraw związanych ze stypendiami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)