Kompetencje Prodziekanów w zakresie obsługi studentów

dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1s
Gospodarka cyfrowa 1s
Gospodarka przestrzenna 1s
Informatyka  1s
Informatyka i ekonometria 1s
Przedsiębiorczość i finanse 1s
Zarządzanie 1s
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1n
Gospodarka cyfrowa 1n
Informatyka 1n
Informatyka i ekonometria 1n
Przedsiębiorczość i finanse 1n
Zarządzanie 1n

 

oraz obsługa spraw związanych z praktykami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)

dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

kierunki:

Ekonomia 1s
Gospodarka i zarządzanie publiczne 1s
Gospodarka turystyczna   1s
Logistyka w biznesie 1s
Logistyka (inż.) 1s
MSG 1s
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1n
Ekonomia 1n
Logistyka w biznesie  1n
Logistyka (inż.) 1n
MSG 1n

oraz koordynowanie działań związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia

dr Anna Kuzior

kierunki:

Analityka gospodarcza 1s
Finanse i rachunkowość 1s
FAB 1s
FiR (FAB) spec.  1s
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 1s
Finanse menedżerskie 1s
Gospodaka miejska i nieruchomości 1s
International Business 1s
Finanse i rachunkowość 1n
Gospodarka miejska i nieruchomości 1n
Rachunkowość i podatki 1n

oraz

  • obsługa spraw związanych z wyjazdami studentów UE w Katowicach na studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych (studenci wyjeżdżający z wszystkich kierunków)
  • obsługa spraw związanych z programem Transekonomik (wszystkie kierunki)
  • obsługa spraw związanych z programem Tutoringu akademickiego (wszystkie kierunki)

dr Mirosława Malinowska

oraz

  • obsługa spraw związanych z przyjazdami studentów na studia krótkoterminowe w UE w Katowicach w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych

  • koordynowanie działań związanych z promocją Szkoły Studiów I i II stopnia

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

kierunki:

Analityka gospodarcza 2s
Ekonomia 2s
FAB 2s
Finanse i rachunkowość 2s
FiR (FAiB) spec. 2s
FiR (ARIMA) 2s
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 2s
Finanse menedżerskie 2s
Przedsiębiorczość i finanse 2s
Ekonomia 2n
Finanse i rachunkowość 2n
Przedsiębiorczość i finanse 2n

oraz obsługa spraw związanych ze stypendiami studenckimi (na wszystkich kierunkach studiów)