Przejdź do menu Przejdź do treści

Dobroczynność a biznes – relacja z wykładu dziekańskiego

We wtorek 10 grudnia w auli im. Józefa Lisaka odbyło się trzecie spotkanie z cyklu wykładów dziekańskich organizowanych przez Szkołę Studiów I i II Stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykład pt. „Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości” wygłosił ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Uczestników przywitał Dziekan dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE przedstawiając sylwetkę prelegenta, Dyrektora Caritas Polska i kapłana diecezji warszawsko-praskiej, ale – co ciekawe – pełniącego także dotychczas m.in. dziewięciokrotnie funkcję kapelana Rajdu Paryż-Dakar.

Ks. Marcin Iżycki swoje wystąpienie rozpoczął od wstępu o działalności pomocowej i strukturze Caritas, największej organizacji dobroczynnej w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku, docierającej do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami. Przedstawił także po krótce wybrane działania charytatywne w Polsce, m.in. Spiżarnia Caritas, Karta na codzienne zakupy, programy "Skrzydła" i "Dwa Talenty", Tornister Pełen Uśmiechów, czy znana powszechnie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W czasie wystąpienia wspomniał również o nowym pomyśle Caritas, który "prawdopodobnie zostanie zapoczątkowany w Katowicach", mianowicie tzw. "datkomatach", które mają powstać we współpracy z MasterCard i polegać na możliwości dokonywania wpłat/darowizn przez dobroczyńców na rzecz potrzebujących w takich punktach jak porty lotnicze czy dworce kolejowe.

Przechodząc do tematu wykładu: "Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości", Dyrektor Caritas Polska wskazał uczestnikom etapy ewolucji biznesu w angażowaniu się w sprawy społeczne: od ery przedsiębiorstw przejawiającej się maksymalizacją zysków (od końca XIX w.), przez erę wielkich kryzysów (lata 30. XX w.) i pierwsze przedefiniowanie granicy społecznej odpowiedzialności biznesu, po erę społeczną (od lat 60. XX w.), w której obecnie żyjemy. Dalej ks. Iżycki zdefiniował pojęcie dobroczynności.

– "Jest działalnością polegającą na bezinteresownym niesieniu pomocy potrzebującym” – mówił. Nawiązał przy tym do słów Immanuela Kanta, który powiedział, że "dobroczynność jest tylko wtedy, kiedy transfer jest tylko w jedną stronę, czyli bez żadnej wymiany, bez wzajemności". Następnie przedstawił przedsiębiorstwo jako element społeczeństwa i państwa. – "Przedsiębiorstwo działa w szerokim kontekście socjologicznym jako członek społeczeństwa, a nie jego niezależna, odizolowana i samodzielna część. Jeśli zaś firma jest tworem społecznym, to jej obowiązkiem jest angażowanie się nie tylko w dbałość o interes własny, rozumiany jako generowanie zysku, ale tez ochronę oraz pomnażanie dobrobytu społecznego" – wykazywał. – "Organizacje takie jak Caritas są łącznikiem/pośrednikiem między biznesem rozumianym jako zbiór tak pracowników, jak i klientów a osobami potrzebującymi, którzy są odbiorcami tej dobroczynności. Realizują one niektóre funkcje państwa. Organizacja musi być partnerem w tworzeniu transferu wartości" – mówił. Zaznaczył przy tym, że Caritas nie jest konkurencją dla Szlachetnej Paczki czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – "Ten segment pomocowy nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany. Nie jest ważne, jaka instytucja pomoże potrzebującemu – ważne natomiast jest to, że potrzebujący otrzyma pomoc" – tłumaczył.

Kończąc swoje wystąpienie, dyrektor Caritas Polska pod rozwagę słuchaczy poddał pytania, które stały się przyczynkiem do dyskusji: Czy działalność dobroczynna jest to transfer wartości, czy wymiana korzyści? Jeśli transfer wartości, to czy w obie strony? Jeśli wymiana korzyści, to czy to jeszcze dobroczynność? A może transfer wartości i korzyści?

W spotkaniu licznie udział wzięli studenci oraz pracownicy Uniwersytetu.

Więcej o Caritas Polska

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca