Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości

Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE zaprasza na Wykład Dziekański pt. "Dobroczynność a biznes – wielokierunkowy transfer wartości", który wygłosi ks. Marcin Iżycki Dyrektor Caritas Polska. Wykład odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Auli im. Józefa Lisaka (Budynek A).