Metropolia ogłasza konkurs na prace dyplomowe

Szanowni Państwo,

Metropolia ogłasza konkurs na prace dyplomowe - licencjackie,
inżynierskie, magisterskie - dla studentów uczelni z obszaru GZM. W
pierwszej edycji konkursu można zgłaszać prace, które zostały
obronione od roku akademickiego 2018/2019. Komisja konkursowa wyłoni 6
najlepszych prac, za które przyzna nagrody Przewodniczącego Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to część szerszego programu pod
nazwą „Metropolia Nauki". Celem jest tworzenie zaplecza
naukowo-badawczego dla rozwoju instytucjonalnego, społecznego i
gospodarczego obszaru GZM, promowanie i upowszechnianie wiedzy w
zakresie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz promocja
osiągnięć naukowych metropolitalnych ośrodków akademickich. Konkurs
ma również stanowić wkład Metropolii w promowanie osiągnięć
naukowych uczelni działających na jej obszarze.  

Tematy zgłaszanych prac będą mogły dotyczyć dowolnych aspektów związanych z rozwojem miast. 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody finansowe oraz
okolicznościowe dyplomy. Wartość nagród finansowych wynosi kolejno: w kategorii

prac licencjackich - 4 tys. zł (czyli 2 tys. zł dla każdej pracy);
prac inżynierskich - 4 tys. zł (2 tys. zł dla każdej pracy);
prac magisterskich - 7 tys. zł (3,5 tys. zł dla każdej pracy). 

Więcej informacji: bip.metropoliagzm.pl.