Rejestracja na lektoraty na studiach niestacjonarnych

 

Wybór grup językowych dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

WAŻNE! Już wkrótce rozpoczęcie zajęć - bez kontaktu z CJO udział w zajęciach jest niemożliwy.

Ankiety wyboru lektoratów czynne były od godziny 9.00, 11 października (poniedziałek), do godziny 14.00, 13 października (środa). 

Dokonany wybór jest wiążący i zmiana jest możliwa tylko pod określonymi warunkami.

Wszyscy studenci, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji, powinni wysłać do CJO (jezyki@ue.katowice.pl) wiadomość z konta studenckiego w domenie edu.uekat.pl z informacją, że studiują na I roku studiów niestacjonarnych i na jakim kierunku, oraz prośbą o ankietę wyboru lektoratów. Termin: jak najszybciej.

Zaproszenia do Google Classroom zostaną wysłane przez wykładowców przed pierwszymi zajęciami.

Koordynatorzy ds. języków na studiach niestacjonarnych

Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w zajęciach językowych dla studentów studiów niestacjonarnych należy kierować do odpowiedniego koordynatora drogą mailową.