Wykład dla studentów (3 ECTS) z udziałem Profesor Cristiny Florio z University of Verona

W marcu i kwietniu 2022r. na zaproszenie naszej Uczelni, Kuratora Kierunku Finanse i

Rachunkowość oraz Kolegium Studiów, Profesor Cristina Florio z Uniwersytetu w Weronie

poprowadzi przedmiot swobodnego wyboru „Group Performance Analysis”. Za udział w

wykładach studenci mogą zdobyć 3 punkty ECTS.

Wykład (15 godzin lekcyjnych) realizowany będzie on line w następujących terminach:

8/03 Wtorek 15.20-17.55 3h

9/03 Środa 8.55-11.30 3h

21/03 Poniedziałek 15.20-17.55 3h

04/04 Poniedziałek 15.20-17.55 3h

11/04 Poniedziałek 15.20-17.55 3h

 

Wykład skierowany jest dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu finansów, w

tym analizą finansową przedsiębiorstw działających w grupach międzynarodowych. W

szczególności zapraszamy studentów II stopnia z kierunków: Finanse i rachunkowość, Finanse

menedżerskie, Przedsiębiorczość i finanse, Ekonomia oraz Finance and Accounting for Business.

Tematyka zajęć:

1. Groups of companies

    1.1 The essentials of group of companies

    1.2. Relevance of group of companies worldwide

2. Principles and practice of group accounts

    2.1 The essentials of group accounts: consolidated equity and consolidated income

    2.2 Consolidated financial statement (introductory notes)

3. Analysis of group performance

    3.1 The essentials of performance analysis at the group level

    3.2 Assessing a group’s performance: profitability and solvency analysis within groups

 

Więcej na temat Profesor Crisitny Florio:

https://www.dea.univr.it/?ent=persona&amp
;id=3739&lang=en#tab-presentazione

Zapisy na zajęcia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXwgDi0Sb7EMh2zpA5lNIZIRUmIsYt8iJHR2ULNI4n6ZFP_g/viewform

================================

Lecture for students (3 ECTS) with the participation of Professor Cristina Florio

from the University of Verona

 

In March and April 2022 at the invitation of our University, Finance and Accounting Programme

Director and the College of Studies, Professor Cristina Florio from the University of Verona will

conduct the elective course "Group Performance Analysis". Students may get 3 ECTS points for

participating in lectures.

The lecture (15 hours) will be conducted online on the following dates:

8/03 Tuesday 15.20-17.55 3h

9/03 Wednesday 8.55-11.30 3h

21/03 Monday 15.20-17.55 3h

04/04 Monday 15.20-17.55 3h

11/04 Monday 15.20-17.55 3h

The lecture is aimed at students interested in financial issues, including financial analysis of

companies operating in international groups.

Course topics:

1. Groups of companies

    1.1 The essentials of group of companies

    1.2. Relevance of group of companies worldwide

2. Principles and practice of group accounts

    2.1 The essentials of group accounts: consolidated equity and consolidated income

    2.2 Consolidated financial statement (introductory notes)

3. Analysis of group performance

   3.1 The essentials of performance analysis at the group level

   3.2 Assessing a group's performance: profitability and solvency analysis within groups

 

More about Professor Crisitna Florio:

www.dea.univr.it

Enrollment for classes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXwgDi0Sb7EMh2zpA5lNIZIRUmIsYt8iJHR2ULNI4n6ZFP_g/viewform