Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o wprowadzeniu na czas pandemii zdalnej procedury odbywania praktyk. Szczegóły znajdują się tutaj [Więcej]
Szanowni Studenci, informujemy, że w okresie 18-24.05 realizowane będą egzaminy oraz zaliczenia (w tym tryby poprawkowe oraz różnice programowe), które zostały odwołane w ramach sesji poprawkowej w dniach 12-15 marca br. (harmonogram sesji... [Więcej]
Szanowni Państwo, W związku z przejściem na zdalny tryb obsługi studentów poniżej prezentujemy schemat postępowania w zakresie trybów poprawkowych oraz skreśleń studentów: Student zaliczył wszystko – student ma zaliczony semestrStudent ma... [Więcej]
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 32/20 z dnia 20 marca 2020 roku  JM Rektora dotyczące przesunięcia terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Szczegóły znajdują się tut... [Więcej]
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadza się do odwołania zmiany w realizacji praktyk studenckich [Więcej]
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że decyzją Premiera Jarosława Gowina ważność legitymacji studenckich zostaje automatycznie wydłużona do 31 maja br. Szczegóły znajdują się tutaj [Więcej]
Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov_2 i zaleceniem dotyczącym ograniczenia kontaktów bezpośrednich prosimy o... [Więcej]
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się zdalną komunikację z pracownikami Uniwersytetu. Szczegóły znajdują się tutaj [Więcej]
Szanowni Państwo, w przypadku zaliczeń i egzaminów poprawkowych zaplanowanych dla studentów i doktorantów w terminie 12-15 marca 2020 r. studentom i doktorantom przywraca się termin zaliczenia lub egzaminu do 30 czerwca 2020 r. [Więcej]
"Nie ma celu nie ma życia" - pod takim tytułem 21 lutego 2020 r. w Auli CNTI odbył się Wykład Dziekański Krzysztofa Wielickiego - polskiego wspinacza, taternika, alpinisty i himalaisty. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem całej... [Więcej]