Wymogi stawiane pracom dyplomowym

 

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują zasady ustalone w ramach byłych Rad Wydziałów:

Kierunki: Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, Logistyka (inżynierska i magisterska), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (na byłym Wydziale Ekonomii), Przedsiębiorczość i Finanse

Uchwała nr 25/2010/2011

 

Kierunki: Analityka Gospodarcza, Finanse Menedżerskie, Gospodarka Turystyczna, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (na byłym Wydziale Zarządzania), Zarządzanie, International Business

Uchwała nr 15/2006/2007

 - Wymogi edytorskie

- Wymagania formalne dla prac licencjackich

- Wymagania formalne dla prac magisterskich

- Standardy prac licencjackich i magisterskich

 

Kierunki: Finanse i Rachunkowość, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Uchwała nr 1/2003/2004

 

Kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Informatyka, Informatyka i Ekonometria

 Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia