Kierownictwo Uczelni i Szkoła Studiów l i ll Stopnia

Rektor

Sekretariat 7100
7113 fax

Dyrektor Biura Rektorskiego

7106

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

7104

Asystent Prorektora

7115

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

7105

Asystent Prorektora 7102

Rzecznik Prasowy

7026

Kanclerz

7112

Kwestor 7116
Z-ca Kanclerza  7114

Sekretariat

7110

 

 

Szkoła Studiów l i ll Stopnia

 

Dziekan 7920

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

7922

Prodziekan ds. Edukacji

7925

Prodziekan ds.Nauki

7926
Prodziekan 7927
Prodziekan 7928
Kierownik Dziekanatu 7930
Obsługa Władz Dziekańskich 7931
Obsługa Władz Dziekańskich 7932
Z-ca Kierownika d/s Obsługi Studentów 7933
Z-ca Kierownika d/s Organizacji Kształcenia i Analiz 7934
Obsługa Oferty Dydaktycznej

7935

Obsługa Oferty Dydaktycznej 7936
Obsługa Oferty Dydaktycznej 7937
Obsługa Studentów Praktyki Studenckie 7357
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Ekonomia(e-Commerce ) 7938
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 7939
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych  Gospodarka Przestrzenna i Turystyczna 7940
Obsługa Studentów Specjalności Anglojęzycznych FAB 7941
Obsługa Studentów Specjalności Anglojęzycznych FAB,ARIMA 7942
Obsługa Studentów Specjalności Anglojęzycznych FAB,FAIB,ARIMA 7943
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 7944
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Informatyka i Ekonometria 7945
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Zarządzanie 7946
Obsługa Studentów Studiów Specjalności Anglojęzycznej IB 7947
Obsługa Studentów Studiów  Anglojęzycznych Długo-Terminowych 7914
Obsługa Studentów Studiów  Anglojęzycznych Krótko-Terminowych. 7915
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Analiza Gospodarcza 7948
Obsługa Studentów Studiów Stacjonarnych Bezpieczeństwo Wewnętrzne 7949
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 7950
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych  Logistyka 7951
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych  Finanse i Rachunkowość 7952
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Finanse i Rachunkowość 7953
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Absolwenci 7954
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Absolwenci 7955
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Absolwenci 7956
Obsługa Studentów Studiów Niestacjonarnych Absolwenci 7957
Obsługa Studentów Specjalności Anglojęzycznych IB 7947
Obsługa Świadczeń dla Studentów Bezpieczeństwo Wewnętrzne 7916
Obsługa Obsługa Analityka Gospodarcza 7917
Obsługa Obsługa Dziennikarstwo i Komunikacja 7918
Filia w Rybniku
Pełnomocnik Rektora 324329853
Kierownik Biura Organizacyjno - Administracyjnego 324329852
Dziekanat Studiów Dziennych 324329850
Dziekanat Studiów Zaocznych 324329851
Biblioteka 324329854
Kierownik Obiektu 324329855
Portiernia 324329856
Konserwator 324329858
Biuro Obsługi Wydziałów

 

Przewodniczący Kolegiów 7733
Przewodniczący Kolegium Zarządzania 7734
Przewodniczący Kolegium Ekonomii 7735
Przewodniczący Kolegium Informatyki i Komunikacji 7736
Kierownik Działu 7730
Z-ca Kierownika Działu 7742
Sekretariat Kolegiów 7732
Wsparcie Pracowników Naukowych 7736
Wsparcie Pracowników Naukowych 7737
Wsparcie Pracowników Naukowych 7740
Wsparcie Pracowników Naukowych 7741
Szkoła Doktorska
Dyrektor 7752
Kierownik Dziekanatu 7753
Dziekanat 7754
Dziekanat 7755
Dział Wsparcia Komitetów Naukowych
Kierownik 7551
Zarządzanie 7552
Ekonomia 7550