"Twoja Nowa Praca"

Projekt


"Twoja Nowa Praca" jest projektem współfinansowanym ze środków PFRON realizowanym w ramach Programu Absolwent realizowanym przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości". 

Ma on na celu kompleksową pomoc studentom i absolwentom z niepełnosprawnością z całej Polski w rozwoju zawodowym oraz znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu.

 Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu całego kraju posiadająca orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyły studnia nie później niż 60 miesięcy temu.

Korzyści płynące z uczestnictwa to:

·        Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

·        Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;

·        Finansowania wybranego przez beneficjenta szkolenie w porozumieniu z doradcą o wartości do 5000 zł;

·        Możliwość odbycia płatnego stażu 2000 zł miesięcznie;

·        Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400-600 zł miesięcznie;

·        Możliwość skorzystania z dofinansowanie działalności gospodarczej do 5000 zł.

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie www (link poniżej). Następnie czekaj na kontakt doradcy zawodowego.  

system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx

 

Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji napisz lub zadzwoń:

absolwent@tnm.org.pl

tel.:  71-734-57-73

 

Szczegóły możesz też znaleźć na

www.tnm.org.pl/absolwent.

www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci/

wydarzenie na Facebook'u:

www.facebook.com/events/394319434657738/

Film promocyjny dostępny na Facebook'u:

www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci/videos/282645825760057/

Film promocyjny na Youtube:

www.youtube.com/watch