Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami w Poznaniu

      Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UAM „Ad Astra” serdecznie zaprasza do czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się w terminie 21-23 listopada 2014 roku... [Więcej]


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 17/14, które dotyczy rozdysponowania środków z dotacji MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym... [Więcej]


Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, już po raz jedenasty organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi", którego celem jest zachęcenie do podejmowania w swych pracach... [Więcej]


Oferta pracy

Przedsiębiorstwo "Security Group" Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jabłoniowa 3, oferuje zatrudnienie ok. 15 osób niepełnosprawnych-praca w swoim miejscu zamieszkania, pracodawca zapewnia wyposażenie stanowiska pracy m.in. w sprzęt... [Więcej]


UWAGA!!!Przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń i ustalono nowy termin warsztatów

Serdecznie zapraszamy studentów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, do udziału w bezpłatnych warsztatach „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- własna... [Więcej]


XI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

SZANOWNI STUDENCI!Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych trzech krakowskich uczelni, serdecznie zapraszamy na XI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które odbędzie się w Krakowie w dniach 11-14 LIPCA 2014 R.Spotkania te... [Więcej]