Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

XI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

SZANOWNI STUDENCI!Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych trzech krakowskich uczelni, serdecznie zapraszamy na XI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które odbędzie się w Krakowie w dniach 11-14 LIPCA 2014 R.Spotkania te... [Więcej]


W dniu 10.04 br. odbyło się spotkanie promocyjne Organizacji Studentów Niepełnosprawnych (OSN) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

         W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Prof. UE dr. hab. Robert Tomanek, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Maria Gorczyńska, Kierownik... [Więcej]


VII Krakowski Dni Integracji

W dniu 8 kwietnia br. przedstawiciele Naszej Uczelni wzięli udział w VII Krakowskich Dniach Integracji. Pierwszy dzień wydarzeń miał charakter uroczysty m.in. wręczono nagrodę „Integralia”, ogłoszono powołanie Komisji ds. Równego Traktowania przy... [Więcej]


Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”

Centrum Integracja w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”,  który jest współfinansowany ze... [Więcej]


Zapraszamy do udziału w projekcie - Staż w administracji publicznej

"Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II". Jest to projekt systemowy, realizowany w ramach... [Więcej]


Możliwość dofinansowania do studiów dla studentów niepełnosprawnych

Szanowni studenci! informujemy, że w terminie od 3 marca 2014r. do 30 marca 2014r. trwa nabór wniosków w ramach MODUŁU II Aktywny Samorząd dla studentów zamieszkujących na terenie powiatu żywieckiego i posiadających orzeczenie o znacznym lub... [Więcej]


Pierwsza edycja warsztatów za nami

Pierwsza edycja warsztatów „ Aktywizacja zawodowa studentów będących osobami niepełnosprawnymi poprzez przygotowanie do zatrudnienia” za nami.    W ostatni czwartek tj. 20 lutego 2014 r. w sali 303A odbyły się warsztaty, których celem... [Więcej]