Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

I Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami

W dniach 9-11 października 2015r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się I Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami, poświęcone zagadnieniom... [Więcej]


XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych... [Więcej]


"Spotkania z adrenaliną"

Zaproszenie na wydarzenie [Więcej]


Aktywny Samorząd 2015

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku. Istotne informacje dotyczące Szkolnictwa Wyższego, zostały zamieszczone w Module II... [Więcej]


Spotkanie Pełnomocników Uczelni Ekonomicznych

W dniu 22 stycznia 2015 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, odbyło się spotkanie Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych.Uczestnicy spotkania to przedstawiciele największych Uczelni... [Więcej]


SuperPływak UE 2015

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zawody SuperPływak UE 2015, które odbędą się w terminie 15.02. - 15.05.2015 r. W zawodach mogą wziąć udział zarówno studenci, jak i pracownicy... [Więcej]


Przedłużeno zapisy na kursy językowe dla studentów z niepełnosprawnościami

Śląska Szkoła Języków Biznesu przedłuża termin zgłoszeń na kursy językowe do 22.10.2014.Szczególnie zapraszamy studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy są zainteresowani uczestnictwem w tych kursach.Za zgodą ... [Więcej]