Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Zaproszenie na kolejną edycję warsztatów

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, do udziału w bezpłatnych  warsztatach:... [Więcej]


Ustalono wysokość stypendiów dla osób niepełnosprawnych

UWAGA stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/16, bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 500 zł. UWAGA stypendium dla niepełnosprawnych uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/16... [Więcej]


Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych - IBM

Szanowni Państwo, podobnie jak w ubiegłym roku, firma IBM Katowice, zaprasza na Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Odbędzie się on 25 listopada 2015r. w budynku A4 przy ulicy Francuskiej 42 (budynek audytorium) w Katowicach.Na miejscu będą... [Więcej]


Udział pracowników Uczelni w IX edycji konferencji "Pełno(s)prawny student"

     W dniu 3 listopada br. Dr Maria Gorczyńska Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Anita Kamińska uczestniczyły w IX Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Pełno(s)prawny Student, organizowanej przez Fundację Instytut... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,W związku z projektem badawczym, finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapraszamy do udziału w projekcie. Projekt nosi nazwę „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób niewidomych w życiu... [Więcej]


I Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami

W dniach 9-11 października 2015r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się I Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami, poświęcone zagadnieniom... [Więcej]


XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych... [Więcej]