Pełnomocnik Rektora ds. relacji z mediami

Pełnomocnik podlega Rektorowi. Pełnomocnik w zakresie swoich kompetencji współpracuje z Biurem Rektorskim oraz Działem Nowych Mediów. Pełnomocnik bezpośrednio komunikuje się z mediami oraz pracownikami i współpracownikami Uniwersytetu działając w imieniu rektora w zakresie zdefiniowanych kompetencji.