Dla uczelni

Celem działalności rzecznika prasowego jest w szczególności współpraca z mediami w obszarze udostępniania informacji na temat działalności uczelni oraz ułatwianie przedstawicielom mediów kontaktu z naszymi ekspertami, tj. pracownikami naukowymi, o których wypowiedzi i komentarze niejednokrotnie proszą dziennikarze. Współpraca ta polega na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, zrozumieniu potrzeb obu stron.

Jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym UE Katowice? Zapisz się lub zaktualizuj swoje dane w bazie ekspertów mediowych.

Zachęcamy również jednostki do współpracy polegającej na zgłaszaniu tematów rzecznikowi prasowemu, informowaniu o ważnych - z punktu widzenia uczelni - wydarzeniach, sukcesach studentów, absolwentów i pracowników, ciekawych badaniach naukowych przeprowadzanych przez pracowników i studentów.

Obsługa informacyjna

Zgłoś temat