Obsługa informacyjna


Informacje prasowe

Przesłane do rzecznika prasowego informacje, które potencjalnie mogłyby zainteresować media, nie zawsze mają faktycznie szansę zdobyć ich uwagę. Wpływa na to wiele czynników: czas, cykl wydawniczy, zainteresowanie dziennikarzy, decyzja wydawcy.

Wszystkie nadesłane informacje są czytane i selekcjonowane na podstawie doświadczenia nabytego podczas dotychczasowej współpracy z mediami, względnie modyfikowane, by przekaz był jasny i spójny z działalnością uczelni.

Gdy temat, o którym jednostka chce poinformować opinię publiczną, jest szczególnie ważny lub wymaga publikacji, np. ze względu na założenia realizowanego przez jednostkę projektu, możliwe jest zgłoszenie tematu w trybie artykułu sponsorowanego (płatna informacja w mediach). W tym celu niezbędne jest posiadanie potwierdzonych środków finansowych na publikację materiału oraz przygotowanie przez jednostkę treści artykułu

Rzecznik prasowy dokłada wszelkich starań, by przesyłane i ciekawe informacje spotkały się z zainteresowaniem mediów. W tym celu zastrzega się możliwość selekcjonowania oraz modyfikowania nadesłanych treści tak, by spełniały zasady tworzenia informacji prasowych.


Konferencje prasowe

Konferencja prasowa jest jednym z instrumentów public relations. Jej celem jest przekazanie mediom ważnych i aktualnych informacji. W zależności od skali przedsięwzięcia, czas przeznaczony na przygotowanie konferencji szacuje się na kilka tygodni do kilku miesięcy.

Powód organizacji konferencji prasowej musi być na tyle ważny i ciekawy, aby mógł zainteresować media. Po zgłoszeniu propozycji przez jednostkę, o potrzebie i zasadności zorganizowania konferencji prasowej decyduje rzecznik prasowy, na podstawie nabytego doświadczenia we współpracy z przedstawicielami mediów.

Organizacja konferencji prasowej generuje koszty. Konieczne jest zatem wcześniejsze dokładne zaplanowanie przez jednostkę budżetu na ten cel, po uprzedniej konsultacji z rzecznikiem prasowym.