Zgłoś temat

Jesteś pracownikiem, studentem, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a może członkiem organizacji studenckiej czy koła naukowego? Masz ciekawy temat do przekazania mediom?

Wyślij na adres: rzecznik@ue.katowice.pl komplet posiadanych informacji dotyczących tematu, który może okazać się ciekawy dla mediów i pozostałych odbiorców otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego uczelni.


Przykłady interesujących tematów:

  • efekty badań pracowników, kół naukowych, studentów,
  • organizowane ciekawe wydarzenia – szczególnie dla szerszej grupy odbiorców, także spoza uczelni,
  • sukcesy studentów, pracowników i absolwentów,
  • pasje i hobby studentów, pracowników i absolwentów.


Przesłane informacje powinny zawierać w szczególności:

  • odpowiedzi na pytania: co? gdzie? kiedy? dla kogo? po co? w jakim celu? dlaczego?
  • skrótowy i pełny opis zgłaszanego tematu,
  • informacje dodatkowe / ciekawostki,
  • materiały graficzne i audiowizualne (wraz z oświadczeniem autora, iż wyraża zgodę na nieodpłatną publikację w kanałach informacyjnych własnych uczelni oraz na przekazanie materiałów do nieodpłatnego wykorzystania przez media).