Zadania

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. relacji z mediami:

  1. Rozwój i utrzymywanie komunikacji Uniwersytetu z mediami.
  2. Doradztwo w kształtowaniu wizerunku Uczelni zgodnego ze Strategią rozwoju.
  3. Rozwój relacji eksperckich z mediami w oparciu o kompetencje pracowników i współpracowników Uniwersytetu.