Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna PKZP


Dnia 11 kwietnia 2019 roku, na walnym zebraniu członków, został wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.