Organy PKZP

 1. Walne zebranie członków (delegatów).
 2. Zarząd PKZP:

  • dr Joanna Wiechoczek - przewodnicząca Zarządu
  • Katarzyna Jasińska - zastępca przewodniczącej Zarządu
  • Anna Wyrozumska - sekretarz
  • Regina Ogórek- skarbnik.

 3. Komisja Rewizyjna:

  • Katarzyna Góralczyk
  • Izabela Weselska
  • Patrycja Macioł.

 4. Księgowa PKZP - Dorota Szywacz.