Organy PKZP

 1. Walne zebranie członków (delegatów)
 2. Zarząd PKZP:
  - mgr Grażyna Dyląg-Puta - przewodnicząca Zarządu
  - dr Joanna Wiechoczek - zastępca przewodniczącej Zarządu
  - mgr Anna Wosik - sekretarz
  - mgr Katarzyna Jasińska - skarbnik.
 3. Komisja Rewizyjna:
  - mgr Katarzyna Góralczyk
  - mgr Agnieszka Komander.
 4. Księgowa PKZP - Tamara Bień.