Organy PKZP

 1. Walne zebranie członków (delegatów).
 2. Zarząd PKZP:
  - dr Joanna Wiechoczek - przewodnicząca Zarządu
  - Katarzyna Jasińska - zastępca przewodniczącej Zarządu
  - Anna Wyrozumska - sekretarz
  - Regina Ogórek- skarbnik.
 3. Komisja Rewizyjna:
  - Katarzyna Góralczyk
  - Izabela Weselska
  - Patrycja Macioł.
 4. Księgowa PKZP - Dorota Szywacz.