Wnioski na udzielenie pożyczki

Zarząd PKZP, z uwagi na częściowo utrzymane przez władze Uczelni ograniczenia w jej funkcjonowaniu w związku z epidemią koronawirusa, wprowadza do odwołania zmienione zasady przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki. Chęć złożenia wniosku należy każdorazowo zgłaszać do Księgowej PKZP Pani Doroty Szywacz drogą telefoniczną (32 257 71 74), która umówi konkretny termin i miejsce jego złożenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności potwierdzenia na wniosku podpisów poręczycieli.

Podczas bezpośredniego spotkania należy przestrzegać środków ostrożności wprowadzonych przez władze Uczelni.

Zarząd PKZP prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów udzielania informacji, tj.:

  • poniedziałki - godz. 8:00 – 12:00,
  • wtorki - godz. 12:00 – 15:30,
  • środy - godz. 12:00 – 15:30. 

Wnioski prosimy składać  od 15 do 30 każdego miesiąca:

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,

w pokoju 2/25R, u p. Doroty Szywacz, tel. 32 257 7174

 

ING Bank Śląski Oddział Katowice
Nr konta 98 1050 1214 1000 0007 0000 7768