pllik


W dniach 17-19 marca 2013 r. odbędą się konferencje naukowe: Modelowanie preferencji a ryzyko '13 oraz International Workshop on Multiple Criteria Decision Making '13 organizowane pod patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

plik