Kontakt

Biblioteka Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku 

kustosz:      mgr Wiesława Paśnik
bibliotekarz: mgr Anna Sokołowska