Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Absolwenci FiR studia niestacjonarne I st. - odbiór dyplomów

Zapraszamy po odbiór dyplomów w godzinach urzędowania Dziekanatu! [Więcej]


Harmonogram Obron - FiR studia niestacjonarne I st.

Obrony odbywają się w Katowicach. Życzymy POWODZENIA! [Więcej]


Tryby poprawkowe

1. prof dr hab. J. Biolik: 09.09.2017 r. godz. 9.00 s. 1.8 2. dr E. Maćkowiak: 02.09.2017 r. godz. 8.00 410A Katowice [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]


Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]