Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Terminy obron

21.09.2017 r. - dr M. Gorczyńska (sala 404 Katowice) 27.09.2017 r godz. 12:00 - dr D. Benduch [Więcej]


Tryby poprawkowe

1. prof dr hab. J. Biolik: 09.09.2017 r. godz. 9.00 s. 1.8 2. dr E. Maćkowiak: 02.09.2017 r. godz. 8.00 410A Katowice [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]


Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]