Kontakt

Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny

ul. Rudzka 13c 
44-200 Rybnik 
e-mail: uerond@ue.katowice.pl

Portiernia

tel. 32 432 9856

Dziekanat

  • mgr Hanna Jurkiewicz (sprawy socjalne) tel. 32 432 9862
  • mgr Joanna Krawczyk tel. 32 432 9850
  • mgr Beata Sauer tel. 32 432 9851
  • mgr Anna Piotrowicz (kierownik dziekanatu) tel/fax: 32 432 9852

Administrator obiektu

  • Artur Olszówka tel. 32 432 9859, 602 355 048

Biblioteka

  • mgr Wiesława Paśnik tel. 32 432 9854
  • mgr Anna Sokołowska tel. 32 432 9854