O Ośrodku

W październiku 2002 r. swoją działalność rozpoczął Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej (Obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Wspólnie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim utworzył Zespół Szkół Wyższych, który mieści się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, w obiektach byłego szpitala miejskiego. Zmodernizowany budynek UE jest największy i najciekawszy architektonicznie, a jego powierzchnia wynosi 3000 m kw.

Władze naszej uczelni podjęły decyzję o utworzeniu w Rybniku Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji i pierwszy naborze na rok akademicki 2015/2016. Obecni studenci ROND kontynuują studia według dotychczasowych zasad. Działalność ROND wygasa jesienią 2017 roku wraz z zakończeniem obecnego cyklu kształcenia. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci w Rybniku będą studiowali tylko na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji.