Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego

Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju. Odpowiada za koordynację i monitorowanie procesów rozwoju naukowego kadry badawczo-dydaktycznej w ramach przygotowywanych wniosków postepowań doktorskich i habilitacyjnych.