Kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego

ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
Budynek L, pok. 19  

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Photo of Aneta  Szmyt

Aneta Szmyt

Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego
1-go Maja 50
Budynek: Budynek L; pok. 19
40-287 Katowice