Ścieżki awansu naukowego

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia według nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,

a także, stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości.

Postępowania habilitacyjne i przewody doktorskie w ramach dyscypliny ekonomia i finanse prowadzone są przez Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse, natomiast postępowania habilitacyjne i przewody doktorskie w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości prowadzi Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości.