Kontakt

dr Łukasz Korach

Starszy specjalista

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice