ULGI na przejazdy środkami publicznego transportu


W wyniku poprawek Senatu przyjętych przez Sejm (nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym, z dnia 18.03.2011r) od 1.01.2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia będzie przysługiwała ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP - pociagi osobowe, pospieszne i ekspresowe) i transportu autobusowego (PKS-na podstawie biletów miesięcznych).

Nie zmieniła się natomiast regulacja dotycząca ulg na przejazdy komunikacją miejską – tu nadal decyzje będą podejmowały jednostki samorządu terytorialnego.