Wymiana legitymacji na elektroniczne


Z dniem 1 października 2012r. straciły ważność dotychczasowe legitymacje. Osoby zainteresowane posiadaniem elektronicznej legitymacji muszą przesłać skan kolorowego zdjęcia na studium.doktoranckie@ue.katowice.pl.
Zarządzenie nr 52/12 w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta.