Baza opiekunów naukowych (wg katedr)

Deklarację opiekuna naukowego doktorant składa w swoim dziekanacie na pierwszym roku studiów, maksymalnie do końca pierwszego semestru.

Doktorant prowadzi indywidualne rozmowy z potencjalnymi opiekunami naukowymi (Dziekanaty poszczególnych wydziałów nie pośredniczą w rozmowach).

Uwagi:

  • baza opiekunów naukowych jest na bieżąco uaktualniana,
  • w obrębie katedr pracownicy Uczelni są umieszczani alfabetycznie.

 Wzór formularza do bazy danych opiekunów naukowych do pobrania tu: WZÓR