Obsługa Studiów Doktoranckich

Zarządzenie Rektora UE w Katowicach w sprawie przypisania doktorantów do wydziałów. (klik)

 

Dziekanat Wydziału Ekonomii

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. UE dr hab. Izabela Ostoj

Obsługa administracyjna doktorantów: Agata Zawłocka
e-mail: agata.zawlocka@ue.katowice.pl 
tel. (32) 257 7550 pokój 204B

Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Obsługa administracyjna doktorantów:

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji

Kierownik Studiów Doktoranckich - dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE

Obsługa administracyjna doktorantów: Karolina Nowrotek
e-mail: doktoranckie.wiik@ue.katowice.pl 
tel. (32) 257 73 96, pok. 110, bud. B

Dziekanat Wydziału Zarządzania

Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Obsługa administracyjna doktorantów: Marta Hulbój-Niziałek
e-mail: marta.hulboj@ue.katowice.pl 
tel.: (32) 257 7200, pok. 219 A.