Opłaty czesnego

Wysokość czesnego na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 wynosi 3500 zł za semestr (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UE w Katowicach nr 26/16)

Czesne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu się do Wirtualnej UCzelni (logowanie ze strony głównej Uczelni).

Dowód wpłaty należności musi zawierać: imię i nazwisko doktoranta, adres zameldowania, tytuł wpłaty - opłata czesnego za semestr .... studiów doktoranckich.

Informujemy, iż czesne można opłacać w ratach zgodnie z §3 Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Deklaracja do pobrania tutaj.