Informacje o opłatach za sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów

Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów doktoranckich są następujące:

  • legitymacja doktoranta - 17zł,
  • duplikat legitymacji doktoranta - 25,50zł.

Opłatę należy dokonać na indywidualne konto doktoranta z opisem: Imię i nazwisko doktoranta, opłata za legitymację doktorancką.

Wydawanie legitymacji elektronicznych reguluje:

Zarządzenie nr 56/12 w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta.