Stypendia doktoranckie

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na rok 2019/2020 w przygotowaniu. 

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

O stypendium doktoranckie można się ubiegać w oparciu o zapisy paragrafów 12-15 Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017r. (tekst rozporządzenia)

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku studiów

załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II roku i kolejnych lat studiów

- w przypadku ubiegania się jednocześnie o stypendium dla najlepszych doktorantów lub/i stypendium projakościowe konieczne jest dołączenie osobnego kompletu dokumentów do każdego wniosku!

załącznik nr 3 Zasady naliczania punktów do wniosku o stypendium doktoranckie dla uczestników drugiego i kolejnych lat studiów

załącznik nr 4 Informacja o rachunku bankowym

Oświadczenie dla ubiegających się o stypendium doktoranckie

 

Wnioski o stypendia w roku akademickim 2018/2019 można składać od 17 września do 15 października 2018 w odpowiednim dziekanacie na wydziale.

PATRZ: Kontakt - stypendia dla doktorantów