Kontakt

Od 1 października 2019 r. dokumenty w sprawie przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły Doktorskiej będą przyjmowane w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji wkrótce.