Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

 

Termin składania wniosków na poszczególnych wydziałach:

- Wydział Ekonomii - do 14 września br.

- Wydział Finansów i Ubezpieczeń - do 14 września br.

- Wydział Informatyki i Komunikacji - do 17 września br.

- Wydział Zarządzania - do 17 września br.

W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).