Organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich

Semestr zimowy

  • okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017
  • wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017
  • zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017
  • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017

Semestr letni okres zajęć

  • 18.02.2017 – 14.06.2017
  • wakacje wiosenne 13.04.2017 – 19.04.2017
  • letnia sesja egzaminacyjna 16.06.2017 – 2.07.2017
  • wakacje letnie 3.07.2016 – 31.08.2017
  • letnia sesja poprawkowa 2.09.2017 – 21.09.2017

Na studiach doktoranckich nie obowiązują Dni Rektorskie.