Uczestnicy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Regulamin odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich do pobrania tutaj.

Karta oceny praktyki do pobrania tutaj.

Podstawa prawna:

art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm)