Kontakt

Dyrektor Śląskiej Szkoły Języków Biznesu

Grażyna Dyląg

grazyna.dylag@ue.katowice.pl

Sekretariat