Informacje o egzaminie i kursie LCCI IQ English for Business

Egzamin LCCI IQ English for Business

Zapraszamy do zapoznania się z egzaminem EFB:

Cel kursu

Zajęcia przygotowują do egzaminu LCCI IQ English for Business na poziomie wybranym przez uczestnika i potwierdzonym przez test kwalifikacyjny. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacji w biznesie, czyli precyzyjnego rozumienia tekstów anglojęzycznych o tematyce ekonomicznej oraz efektywnego porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez dobór właściwej formy i stylu wypowiedzi.

Od 20 lutego możliwość uruchomienia grupy przygotowującej się przede wszystkim do części pisemnej egzaminu w mniejszym wymiarze godzin - 48h/PLN655!

Informacje o kursie 

Wielkość grupy – +/- 14 osób

Wiek uczestników – 18+

Poziom – B1, B2, C1 (w zależności od wyniku testu kwalifikacyjnego)

Liczba godzin – 100

Cena – PLN 1360 

Warunki płatności - cała kwota lub raty wpłacane na indywidualne konto uczestnika

Rata 1Rata 2Rata 3Rata 4Rata 5Rata 6
340340170170170170

Przebieg kursu

Liczba spotkań – 25

Czas spotkań – popołudnie (zajęcia raz w tygodniu) lub 9.00 – 12.15 (sobota)

Miejsce spotkań – Budynek N

Materiały szkoleniowe zapewnia ŚSJB

 

Egzamin

Termin - początek czerwca 2016

Orientacyjna cena - PLN 650