Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza i jego zastępców

Na mocy Zarządzenia 122/18 Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu podlega Kanclerzowi.