Zadania

Do zadań na stanowisku ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza i jego zastępców należy:

 • prowadzenie terminarza spotkań Kanclerza i jego zastępców,
 • prowadzenie ewidencji, rejestracji i registratury akt sekretariatu,
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • przedkładanie Kanclerzowi i jego zastępcom spraw wymagających ich decyzji,
 • przedkładanie korespondencji do podpisu,
 • informowanie jednostek organizacyjnych o sposobie załatwienia sprawy,
 • przygotowanie projektów pism, zamówień, raportów,
 • redagowanie pism lub projektów dokumentów zleconych przez Kanclerza lub jego zastępców,
 • opracowanie administracyjno-techniczne korespondencji wychodzącej,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących podróży służbowych Kanclerza i jego zastępców, 
 • zapewnienie obsługi technicznej posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez Kanclerza lub jego zastępców,
 • inne prace zlecone przez Kanclerza lub jego zastępców.