Godziny rektorskie 11, 12 i 13 marca 2020 r.


Na mocy Zarządzania nr 23/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w związku z wyborami do Kolegium Elektorów w dniach 11, 12 i 13 marca 2020 r. od godz. 11:40 ogłasza się godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów studiów I i II stopnia w Katowicach oraz w Rybniku.