Informacja o kontakcie z Dziekanatem


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny.

Zgodnie z § 9 pkt 5 Zarządzenia nr 98/29 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: „W uzasadnionych przypadkach student, doktorant, uczestnik może stawić się osobiście w Uniwersytecie po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu”.

Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu wizyty w czasie pracy Dziekanatu.

Na terenie Uniwersytetu w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy.

Wnioski, podania oraz inne dokumenty należy przesyłać drogą mailową za pomocą imiennej skrzynki edu.uekat lub uekat.
W przypadku konieczności przekazania oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna lub możliwość skorzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami Dziekanatu Szkoły Doktorskiej.

Dziękujemy za zrozumienie.